topbar

Yritys

Tarjoamme Hollolassa asumispalveluita ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville ja autisminkirjoon kuuluville henkilöille.

Hiirula-asumisyksikössämme voi asua vakituisesti tai tilapäisesti.

Kiikun tallin päivätoiminnassa tehdään tavallisia maatilan töitä, kuten hoidetaan tilan eläimiä, tehdään pihatöitä ja leivotaan.

Uskilan uusissa tiloissa järjestämme esimerkiksi liikuntaa, taiteita ja keittiötöitä sisältävää päivätoimintaa, sekä tarjoamme vakituista tai tilapäistä asumista kodinomaisessa asumisyksikössä.

Huvikumpu, kodinomainen tehostettu asumispalveluyksikkö toimii Uskilan kanssa samassa rakennuksessa.

Näiden Ravuri Oy:n eri yksiköiden tarjoamat mahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti kaikkien asiakkaidemme käytössä. Esimerkiksi Uskilan uusista tiloista tai Kiikun tallin eläimistä pääsevät siis nauttimaan myös muiden yksiköidemme asiakkaat.

Arvot ja tavoitteet toiminnassamme

Päivätoiminnassa tavoitteenamme on kehittää ja ylläpitää siihen osallistuvan, erityistä tukea tarvitsevan henkilön psyykkisiä, fyysisiä sekä sosiaalisia taitoja. Ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään kuntouttava ja innostava työote.

Asumisyksiköissä haluamme säilyttää kodinomaisuuden, kehittää ja ylläpitää asukkaiden toimintakykyä sekä huomioida jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet. Kokemuksemme kehitysvammapalveluista on etuna pyrkiessämme tarjoamaan asiakkaiden arkeen kaiken tarvittavan ja tekemään siitä mielekkään. Asukkaiden hyvinvointi ja onnellisuus ovat tärkeimmät asiat asumisyksikössämme.

Työssämme kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme yksilöinä, mutta edistämme samalla asiakkaille tärkeää yhteisöllisyyttä ja osallistamme heitä vastuulliseen toimintaan yhteisön hyväksi. Luonnon ja eläimien kunnioittaminen on toiminnassamme keskeistä, mikä sopii hyvin rauhalliseen maaseutuympäristöömme. Ruuaksi valmistamme maittavaa kotiruokaa aina omassa keittiössämme. Iloa arkeemme tuovat myös monet erilaiset retket lähiympäristöstä kaukaisempiin kohteisiin, jotka tila-automme ja bussimme mahdollistavat. 

Ammattitaitoinen ja asianmukaisesti koulutettu henkilökuntamme tekee työnsä täydellä sydämellä.